Nyheter

Dafo Brand brandsäkrar rymdbasen Esrange

Dafo Brand har fått i uppdrag av Swedish Space Corporation att installera släcksystem med Inertgas på Esrange utanför Kiruna.

SSC (Swedish Space Corporation) är en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster. På rymdbasen Esrange Space Center drygt fyra mil utanför Kiruna, sänder SSC upp sondraketer och stratosfäriska ballonger i forskningssyfte. Esrange rymmer också en av världens största civila satellitjordstationer och fungerar som ett nav i satellitstationsnätet SSC Space Network.

Nu uppgraderar man brandsäkerheten i Esranges lokaler med ett högeffektivt gassläcksystem.

– Det är oerhört viktigt att det som ska skyddas inte tar skada vid en brand. Dafos släcksystem svarar upp mot våra höga krav på säkerhet och miljö i alla avseenden, säger Robert Karlsson, Teknisk förvaltare, Swedish Space Corporation.

I uppdraget ingår installation av släcksystem med Inertgas, en mix av naturligt förekommande gaser och kan liknas vid ”luft utan syre”.

– Inertgas släcker snabbt en brand genom att sänka syrehalten. Gasen är ofarlig för människor och har minimal negativ påverkan på miljön. Den orsakar inga skador och lämnar inte några rester efter sig, vilket är väldigt viktigt i sådana här sammanhang. Vi är förstås glada och stolta över SSC:s förtroende att få vara med och utveckla brandsäkerheten på Esrange, säger Olle Emsjö på Dafo Brand.

Foto: Dafo Brand