Nyheter

Coralius når milstolpe med 100 LNG-bunkringar

Gasums bunkerfartyg för flytande naturgas (LNG) Coralius genomförde sin hundrade bunkring 21 februari. Coralius ingår i Gasums (tidigare Skangas) flotta och fartyget i huvudsak operativt i Nordsjön och Skagerackområdet.
LNG-bunkerfartyget Coralius firade en milstolpe vid slutet av februari när hon slutförde sin hundrade bunkringsoperation på bara 18 månader. Coralius levererar LNG till fartyg både till havs och i hamn. Detta har ökat Gasums flexibilitet och förmåga att hantera fartyg som behöver LNG, men som saknar möjlighet att besöka en terminal eller hamn. Genom att göra LNG mera tillgängligt som bunkers för fartyg ökar även effektiviteten.
– 100 fartygsbunkringar är en fantastisk milstolpe för Gasum såväl som för våra kunder. Med Coralius har vi kunnat genomföra bunkring till olika typer av fartyg vilket är ganska unikt. Det har medfört att vi nu är förberedda för alla typer av fartyg. Bunkringsoperationerna är snabba och säkra och vi har fått fantastisk återkoppling från våra kunder. Coralius har definitivt ökat Gasums flexibilitet som LNG-leverantör, säger Kimmo Rahkamo, vice VD, naturgas och LNG, Gasum.
Under 2019 kommer Coralius att genomföra fler bunkringsoperationer jämfört med tidigare år. Gasum förväntar sig en ökning av det genomsnittliga antalet bunkrade fartyg, och man kommer även att bunkra stora tankfartyg och andra större fartyg. Coralius har ökat sin effektivitet eftersom LNG-bunkringsoperationerna har blivit snabbare – de är nu nästan lika snabba som oljebunkringar, vilket också har ökat kundtillfredsställelsen.
Marint LNG-bränsle uppfyller samtliga rådande och planerade krav när det gäller SOx (svaveloxider) och NOx (kväveoxider). Det eliminerar partiklar och minskar CO2-utsläppen med minst 20 %, jämfört med traditionella bränslen. LNG lämpar sig för alla fartygstyper och bidrar betydligt till en miljövänligare sjöfartsmiljö.
Coralius byggdes av Royal Bodewes i Nederländerna och är det första LNG-bunkrings- och distributionsfartyget som har byggts i Europa. Det är utrustat med toppmodern LNG-överföringsutrustning för bunkring och har en lastkapacitet på 5 800 m3.
Foto: Gasum