Nyheter

Nyregistrerade bilar minskade med 18,1 procent i mars

Under mars månad 2019 nyregistrerades 31 079 personbilar, en minskning med 18,1 procent jämfört med mars månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.
Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil, det vill säga elbilar, laddhybrider och gasbilar (natur-, bio- och metangas), var i mars knappt 15 procent. Dieselbilar uppgick till 34,7 procent av nyregistreringarna, en minskning med 6,3 procent jämfört med mars föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.
Av de nyregistrerade bilarna var 30 338 av årsmodell 2017 eller senare och 741 bilar av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 24 070 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 009 fordon.
Knappt 69 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för 28 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.
De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 5 047 under mars, vilket är en minskning med 20,6 procent jämfört med mars året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 298, en minskning med 24,3 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 749, en ökning med 10.5 procent jämfört med mars 2018.
Nyregistreringar januari – mars 2019
Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 15,2 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 27 710, en minskning med 26 procent jämfört med samma period föregående år.
Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 19,5 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 13,6 procent under samma period 2018.
Bild: Trafikanalys