Nyheter

Nu kan företag sälja överskottsenergi till Svenska kraftnät

Nyligen började Svenska kraftnät ersätta svenska företag som kan erbjuda reservkraft. För att göra det möjligt för företagen att lagra energin som de kan erbjuda till det nationella elnätet har Eatonlanserat en ny energitjänst – den första i Sverige.

Från och med den 6 maj har Svenska kraftnät börjat ersätta svenska företag för FCR-D (Frequency Containment Reserve – Disturbance) och FCR-N (Frequency Containment Reserve – Normal), automatisk reserv som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar. Ersättningen uppgår till mellan 500 000 och 1 miljon kronor per MW och år.

För drygt ett år sedan lanserade Eaton tjänsten UPS-as-a-Reserve (UPSaaR). Det är den första lösningen i sitt slag och som nu alltså gör det möjligt för svenska företag att tjäna pengar på UPS-investeringar genom att tillhandahålla energi som kan användas i det svenska elnätet. I takt med att den förnybara energin ökar blir det allt svårare att förutse elproduktionen och balansera elförsörjningen. Men med den här typen av tjänst kan man balansera energireserven och därigenom bidra till mer grön energi.