Nyheter

Bright hyllas för sitt arbete för klimatomställningen

Företaget Bright kom på delad fjärdeplats i tävlingen Laddguldet 2019. Årets vinnare blev Södra skogsägarna och Kungsbacka kommun. Priset delades ut av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman till det företag och den kommun som under året bidragit mest till omställningen till laddbara fordon i Sverige.

– Vi är fantastiskt glada över att vara finalister i Laddguldet 2019. Om vi i Sverige ska nå våra klimatmål så måste vi använda elen på ett mycket smartare sätt än vi gör i dag. Att bli nominerade till Laddguldet ser vi som ett bevis på att vi bidrar till den omställningen. Det ger oss också möjlighet att hjälpa fler att minska sina klimatavtryck, säger David Forsberg, grundare och vd för Bright.

Bright har byggt en öppen och datadriven digital plattform som gör det enkelt för människor att styra sin elkonsumtion till de timmar som är bäst för både plånboken och klimatet. Genom olika verktyg stimuleras hushållen att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, när elpriset är högt eller när Co2-påverkan är som högst.

– Elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta kommer att innebära ett kraftigt ökat elbehov när människor ska ladda sina bilar. Vår teknik gör det möjligt att automatisera och fördela laddningen av elbilar över dygnet och på så sätt maximera klimatnyttan från sol- och vindkraft. Samtidigt hjälper vi Sveriges elnät att klara av belastningen från fler elbilar, säger David Forsberg.

För två år sedan beslutade riksdagen att den svenska transportsektorn ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till 2030. Laddguldet delas ut för att uppmärksamma företag och kommuner som är med och driver omställningen till utsläppsfria transporter. Priset är instiftat av Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet och Power Circle och delas ut för tredje året i rad.

– Finalisterna driver utvecklingen framåt för eldrivna transportmedel, de erbjuder bra förutsättningar för omställningen till elfordon och därmed även ett bättre klimat. De är alla viktiga inspiratörer och visar exempel på hur man kan arbeta med mer eldriven transport, säger Tobias Henmark, Fortum Charge & Drive.

Vinnare i företagskategorin blev Södra skogsägarna och vinnarna i kategorin för bästa kommun blev Kungsbacka. Priset delades ut av Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman under en ceremoni den 3 juni.

Fakta: Så fungerar Brights plattform
Bright har byggt en öppen och datadriven digital plattform som de elbolag Bright samarbetar med erbjuder sina kunder. Hushållen stimuleras genom olika verktyg att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, så kallade effekttoppar. Tekniken gör det också möjligt att automatisera laddningen av elbilar och maximera klimatnyttan från sol- och vindkraft. Samtidigt hjälper tekniken Sveriges elnät att klara av belastningen från fler elbilar.
Brights plattform ger också elbolagen möjlighet att stärka relationen med deras slutkunder, med hjälp av utökad dialog och digitala tjänster. Kunderna ges verktyg att förstå, kontrollera och automatisera sin elanvändning, till en lägre kostnad och minskad miljöpåverkan. Plattformen utgår från kundens egna användningsmönster och data.

Bright Energy AB etablerades 2012 och samarbetar med energibolag som vill stärka relationen med sina slutkunder och samtidigt erbjuda dem verktyg för smartare elanvändning med minskad miljöpåverkan.