Nyheter

Här är städerna med bäst och sämst kollektivtrafik

Kollektivtrafik är en oerhört viktig del av skapandet av en hållbar och tillgänglig stad. Men hur väl fungerar kollektivtrafiken i Sveriges största städer? De städer som har bäst fungerande kollektivtrafik, enligt invånarna själva, är Karlstad, följt av Linköping och Malmö. Det visar Projektengagemangs senaste rapport Samhällsbarometern.

I teknik- och arkitektkoncernen PEs rapport Samhällsbarometern har invånarna i landets 20 största
städer fått betygsätta deras stad inom olika områden så som trafik, samhälle, boende och näringsliv.
Det visar sig att Sveriges städer har en väl fungerande infrastruktur för trafiken – framför allt när det
kommer till hållbara alternativ. Hela 71 procent av svenskarna tycker att det är lätt att ta sig fram
med cykel och till fots och mer än varannan svensk är nöjd med kollektivtrafiken.

Staden där kollektivtrafiken fungerar allra bäst är Karlstad. Hela 81 procent av Karlstadborna
upplever att kollektivtrafiken fungerar bra. Tätt efter följer Linköping och Malmö där motsvarande
siffra är 79 respektive 78 procent. I Sundsvall är det däremot inte mer än 46 procent av invånarna
som är nöjda med den kollektiva trafiken, vilket är den lägsta siffran i landet.

– I utvecklingen av våra städer är det viktigt att optimera kollektivtrafiken och underlätta för
människor att förflytta sig fritt. Det är också viktigt att se till att det är lätt att använda andra
färdmedel än bil. Svenskarnas upplevelser visar att det finns mycket kvar att göra och att det finns en
stor potential att nyttja innovativ och digital teknik för att ytterligare effektivisera och förbättra
kollektivtrafiken i våra städer, säger Nicke Rydgren, affärschef på PE.

Kollektivtrafiken och cykeln viktigare än bilen
När svenska folket får lista vad de tycker är viktigast inom trafik är det hållbara alternativ som
hamnar i topp. Hela 75 procent av svenskarna anser att en väl fungerande kollektivtrafik är den
viktigaste prioriteringen. Det näst viktigaste är framkomligheten med cykel och till fots, vilket drygt
varannan svensk svarar. Först på tredje plats hamnar trafikflödet med bil, det uppger 42 procent.
När det gäller framkomligheten med bil upplever var tredje svensk att trafikflödet för bilar fungerar
bra. I Göteborg råder det dock betydligt mer missnöje när det kommer till biltrafiken. Endast fem
procent av göteborgarna instämmer i påståendet att trafikflödet med bil fungerar bra. I Gävle, som
är staden där det tycks vara smidigast att köra bil i, är motsvarande siffra 38 procent.

Topplista: Städerna där kollektivtrafiken fungerar bäst respektive sämst, enligt invånarna själva
Bäst Sämst
1. Karlstad 1. Sundsvall
2. Linköping 2. Jönköping
3. Malmö 3. Södertälje
4. Norrköping 4. Göteborg
5. Lund 5. Örebro