Nyheter

Klarna uppmanar till omedelbara åtgärder mot onlinebedrägerier – samlade finansbranschen och myndigheter till stort möte

Under onsdagen samlade Klarna storbankerna, Finansinspektionen, Riksbanken, Polisen och flera andra myndigheter som en reaktion på den kraftiga ökningen av bedrägeriförsök under det senaste året. Enligt Polisen använder kriminella gäng bedrägerier som ett medel för att finansiera annan grov brottslighet som narkotikahandel.

Såväl NBC som BRÅ har de senaste månaderna rapporterat om en kraftig ökning av bedrägerier under det gångna året, och rädslan bland svenska konsumenter för att drabbas växer – 28 procent uppger att de oroar sig ofta för onlinebedrägerier, enligt senaste Nationella trygghetsundersökningen. Även Klarna har sett en markant ökning av försök till bedrägerier och anser att en ökad samverkan mellan finansbranschens aktörer och flera myndigheter måste till för att bromsa och vända utvecklingen.

– Det här är ett samhällsproblem som allvarligt drabbar individer och som föder kriminella gäng. Vi samlade branschen och flera myndigheter idag för att presentera en samling förslag på både omedelbara och långsiktiga åtgärder. Responsen i mötet var god, och vi kommer aktivt driva på branschen att tillsammans genomföra flera delar redan under våren, säger Mark Strande, säkerhetschef på Klarna. 

Klarna föreslår bland annat att en konsument som informerar en enskild betaltjänstaktör om bedrägerimisstanke och ber att få sitt personnummer flaggat också ska ges möjligheten att gratis och automatiskt bli flaggad hos andra betaltjänstaktörer, för att undgå risken för nya bedrägeriförsök på fler platser. Idag behöver konsumenten antingen kontakta varje enskild betaltjänstaktör, eller använda sig av liknande tjänster som kostar pengar.

Ett annat förslag som Klarna menar är genomförbart på kort sikt är möjligheten att dela grundligt analyserade misstankar om bedrägerifall med andra betaltjänstaktörer, efter att först ha delgett Polisen samma information. Det skulle skapa bättre möjligheter att förhindra att en person utsätts för fler bedrägerier.

– Samtliga förslag handlar om att skänka kunderna en större trygghet online. Vår bransch kan med en ökad samverkan och relativt enkla medel ge konsumenter ett ännu bättre skydd, och den insatsen är alla banker och betaltjänstaktörer skyldiga sina kunder, säger Mark Strande.

På längre sikt föreslår Klarna att en central organisation upprättas som inkluderar fler aktörer än de som lyder under betaltjänstlagen och som bland annat skulle kunna möjliggöra visst informationsutbyte med Polisen.

Klarna har erbjudit sig att starta en projektgrupp och finansiera en projektledare som ska leda arbetet under våren. Startskottet för arbetet är en workshop under tre dagar i februari i vilken deltagarna tillsammans ska lösa praktiska utmaningar med de föreslagna åtgärderna.

Medverkade i mötet gjorde bland annat:

Klarna (arrangör)
Finansinspektionen
Handelsbanken
Nordea
Swedbank
SEB
Riksbanken
Polisen
BRÅ (Brottsförebyggande rådet)
Bankföreningen
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)