Nyheter

Banbrytande Grid-eMotion™ Fleet laddningsinfrastruktur gör bussarna i Västerås tysta och avgasfria

Banbrytande Grid-eMotion™ Fleet laddningsinfrastruktur möjliggör ett ökat antal tysta och avgasfria bussar i Västerås stad.

Hitachi ABB Power Grids meddelar idag att de har vunnit en order för att leverera Grid-eMotion™ Fleet, smart laddningsinfrastruktur, till Västerås, som skapar möjligheter att på ett hållbart sätt utöka antalet elbussar. Hitachi ABB Power Grids tilldelades kontraktet av Holmbergs EL AB som kommer leverera hela projektet till Svealandstrafiken AB.

Övergången till en elektrifierad transportsektor är nyckeln till att accelerera en koldioxidneutral energiframtid i Sverige. Den svenska regeringen avser att minska transportutsläppen med 70 procent fram till 2030 (jämfört med 2010), som en del i sin ambition att uppnå åtagandet i Paris-avtalet om netto-nollutsläpp senast 20451.

Hitachi ABB Power Grids kommer att tillhandahålla ett modulärt, skalbart och kompakt system baserat på dess banbrytande Grid-eMotion™ Fleet-teknik för laddning av eldrivna fordon. Ordern inkluderar innovativ laddningsinfrastruktur, ansluten till elnätet och ett digitalt styrsystem för att övervaka laddningen av bussflottan.

– Sverige har ett ambitiöst program för att ta bort växthusgasutsläpp från sina vägar och göra luften renare och hälsosammare för sina medborgare, säger Niklas Persson, global chef för affärsområdet Grid Integration på Hitachi ABB Power Grids. Vi är stolta över att leverera Grid-eMotion™ Fleet – vår smarta infrastruktur för laddning av elektriska fordonsflottor för att hjälpa en av Sveriges största städer att uppnå sina hållbarhetsmål.

– Jag är stolt över att vi fått förtroendet att vara med och möjliggöra en elektrifierad stadstrafik i Västerås, och på så sätt bidra till mer hållbara transporter som används av stadens många invånare inklusive våra medarbetare och deras familjer, säger Jenny Larsson, vd på Hitachi ABB Power Grids i Sverige. Elfordon är en av nycklarna för att nå hållbarhetsmålen och på Hitachi ABB Power Grids är vi dedikerade till att bidra genom vår banbrytande teknik och innovativa lösningar.

Grid-eMotion™ Fleet, laddningslösning kommer att ge Svealandstrafiken en skalbar och flexibel lösning för att utöka sin elbussflotta i Västerås för dagens och kommande generationer. Tack vare den innovativa lösningens moduläritet är det relativt enkelt att förflytta installationen till en annan plats för en ny framtida bussdepå i Västerås.

På bilden: Svealandstrafikens fordonsflotta med biogasbussar kompletteras snart med elbussar, laddade med hjälp av Grid-eMotion™ Fleet teknologi

Foto: Svealandstrafiken