Nyheter

Utmanar traditionella metoder för sponttätning

Entreprenadföretaget Stabtech har utvecklat en metod och ett material för att effektivt kunna täta spont. Efter många tester och hårt arbete kan Stabtech nu presentera Stabtech Seal – marknadens kanske mest tids- och kostnadsbesparande material för sponttätning.

Vid framtagningen av Stabteach Seal hade entreprenadföretaget flera mål. Dels ville de tidseffektivisera sponttätningen för att kunna erbjuda ett mer lönsamt alternativ på marknaden och dels ville de ta hänsyn till ställda miljökrav.

– Vi har skapat ett material som möter ställda krav på materialleverantörer och vi känner att vi har lyckats bra ur ett miljöperspektiv, säger Emil Belfrage vd och medgrundare på Stabtech.

Snabbare etablering samt mindre maskiner

Traditionellt sett används stora maskiner vid tätningsarbeten för spont. Det här förenas med långa ledtider och höga kostnader, något som Stabtech hade i åtanke och ville undgå vid utvecklingen av metoden och materialet Stabtech Seal.

Vid tätning av mark och spont eller andra betongkonstruktioner injekteras Stabtechs Seal-material i den intill- eller underliggande jorden. Injekteringen sker under högt tryck och expanderar vilket fyller små hålrum i jorden på ett pricksäkert och effektivt sätt. Jämfört med traditionella metoder på marknaden ger Stabtechs arbetsmetoder med Stabtech Seal snabbare etablering och kräver mindre verktyg och maskiner. Redan efter 15 minuter har materialet uppnått 90 procent av sin styrka vilket innebär att marken är tätad samt direkt efter att arbetet är klart.

– Med vår arbetsmetod och materialet Stabtech Seal blir det en betydligt snabbare etablering. Vi använder mindre maskiner, alla verktyg som krävs ryms i en lastbil och vi kan arbeta 60–100 meter ifrån lastbilen. Resultat av tätningen syns omedelbart och fortsatta läckor kan kompletteras omgående, vilket kan vara komplicerat med traditionella metoder, det är ett otroligt effektivt sätt att täta spont helt enkelt, säger Emil Belfrage.

Stabtech Seal – ett självklart alternativ på marknaden

Stabtechs metoder är sedan lång tid tillbaka accepterade av geotekniker och företaget erbjuder idag sina tjänster över hela Sverige. Målet är att tillväxten ska fortsätta och av marknadens intresse att döma ser framtiden ljus ut.

– Vi ser redan nu att arbetsmetoden med Stabtech Seal föreskrivs i upphandlingar och är accepterad av geotekniker. Vi är otroligt stolta över att metoden har nått så långt och är övertygade om att Stabtech Seal kommer att få en stor genomslagskraft i branschen, avslutar Emil Belfrage.