Nyheter

Rören måste levereras i exakt rätt tid

Arbetsområdet är trångt när E18 mellan Stocksund och Arninge breddas. Dessutom ligger det mitt i en trafikerad motorväg. Grossistföretaget Mark & Infras uppdrag är att se till att rören levereras i exakt rätt tid när de ska läggas.

Breddningen av E18 mellan Stocksundsbron och trafikplats Arninge är ett komplext projekt där mycket material ska levereras på kort tid. Den trånga arbetsytan gör att det inte finns utrymme att lagra rör. Det ställer stora krav på hela logistikkedjan, från tillverkning av rören till de är nedlagda i marken.

– Egentligen kan det verka som ett rätt enkelt jobb. Fem kabelrör ska ner i marken i bredd. Men om man tänker att det är fem rör gånger en total sträcka på elva kilometer så blir det en hel del rör, säger Kevin Lundvall som är säljare på Mark & Infra.

Koll på logistiken

Projektet gör av med cirka 60 häckar rör på en och en halv vecka. Det går 16 häckar på en långtradare. Det gäller att se till så att rätt antal långtradare anländer i rätt tid. Produktionen får aldrig stanna upp för att det saknas rör. För att klara det har Mark & Infra har hyrt en tillfällig mellanlagringsplats i närheten av projektet.

– Vi måste ha koll på hela kedjan från tillverkning, leverans och mellanlagring till att vi levererar till kunden. Det handlar inte bara om att transportera rör från punkt A till punkt B. Här ligger dessutom punkt B mitt i en motorväg, konstaterar Kevin Lundvall.

Han understryker även vikten av att ha en nära dialog med beställaren och att få komma in i projektet redan i planeringsstadiet.

– När vi tilldelats entreprenaden satte vi oss med beställaren, som visade sin arbetsplanering. Med hjälp av den gjorde vi tillsammans en leveransplan för hela projektet. Under projektets gång har vi sedan en tät dialog. Vi har löpande avstämningar med beställaren om hur långt dom har kommit, om dom ligger före eller efter med mera.

Hjälper kunder projektera

Det finns många rörgrossister i Sverige. Mark & Infras filosofi är att vara specialister på VA och kanalisation och se till att vara riktigt bra på det.

– Vi säljer inte VVS-produkter, arbetskläder eller annat, säger Kevin Lundvall.

Han kommer själv från byggbranschen och började som anläggare vid 14 års ålder. Han har jobbat som både arbetsledare och platschef innan han började på Mark & infra. Den erfarenheten har han stor nytta av.

– När jag satt som beställare upptäckte jag att det många gånger var svårt att få den hjälp jag behövde. Någon som kunde svara på frågor, hitta lösningar eller föreslå billigare alternativ. Det är den supporten jag och mina kollegor erbjuder våra kunder. Många kunder vill till exempel ha hjälp med projektering.

Det sättet att jobba och vara beredd att hjälpa till när det behövs ger långsiktiga relationer till kunderna.

– Grossistbranschen är ibland väldigt fyrkantig. Genom att angripa problem på nya sätt och jobba tillsammans med kunderna kan vi ta den här typen av stora och komplexa projekt. Allt går att lösa om man är flexibel och beredd att jobba hårt. Vi säger aldrig nej, fastslår Kevin Lundvall.