Nyheter

Ny broförbindelse planeras i Malmö

Malmö planerar en ny broförbindelse mellan Mellersta Hamnen och Västra hamnen. Om det nu ens blir en traditionell bro. Ett av förslagen är en akvedukt där båtarna seglar ovanpå trafiken.

– Planer på en ny förbindelse har funnits i översiktsplanen för Malmö i över 20 år. Ännu återstår mycket utredningsarbete men vi rör oss närmare ett förverkligande, säger trafikplanerare Kenneth Fryklander på Stadsbyggnadskontoret i Malmö.

Den nya förbindelsen ska gå norr om Slagthuset och restaurang Saltimporten men söder om färjeläget för bilbåtarna och ska i Mellersta Hamnen ansluta till Terminalgatan och i Västra Hamnen till Riggaregatan.

Nu har arkitektfirman Norconsult på uppdrag av Malmö stad tagit fram fyra förslag på förbindelse. Förutsättningen för förslagen är bland annat att stora båtar, till exempel kustbevakningen, ska kunna passera ut och in samtidigt som förbindelsen ska kunna hantera intensiv trafik.

De fyra förslagen skiljer sig alla åt och akveduktsförslaget sticker ut lite extra. En av förebilderna till idéen finns i Holland, Veluwemeer Aqueduct.

– Det är ju ingen bro i vanlig mening, men inte heller en tunnel, säger Kenneth Fryklander.

Många trafik- och markfrågor i Malmös hamnområde pockar på en lösning. Även om någon tidsplan ännu inte är fastställd så behöver förbindelsen förflyttas ett steg närmare ett förverkligande

– Markägaren i Västra Hamnen och i Mellersta Hamnen behöver få besked om hur marken ska disponeras i framtiden och vi måste se till så att vi inte förhindrar möjligheten att åstadkomma förbindelsen, säger Kenneth Fryklander.

– I de fortsatta utredningarna kommer brons möjlighet att utgöra en del av ett framtida kustskydd att studeras. Det byggs fortfarande mycket i Västra Hamnen och det kommer att byggas mycket i Mellersta Hamnen/Nyhamnen så vi måste planera för hur vägnätet belastas och vilken roll en ny bro kan spela, säger Kenneth Fryklander.