Nyheter

Tekniska Verken: Biltvättar på gatan eller garageuppfarten skadar miljön

Sista helgen i april är traditionellt stora biltvättarhelgen. Tekniska verken är en av flera aktörer som väljer att uppmärksamma den nationella kampanjen för att få fler att tvätta bilen på ett klimatsmart sätt som skonar natur och vatten.

– Funderar du på att tvätta bilen hemma på uppfarten? Gör inte det, vattnet från en tvätt hemma på uppfarten rinner via dagvattenledningarna orenat rakt ut i närmaste dike och sjö och förorenar vattnet och miljön. Välj en biltvätt eller gör det i en tvätta-själv-hall i stället, uppmanar Camilla Johansson som är miljöingenjör på Tekniska verken.

– Använd helst miljömärkta produkter och oljeavskiljare, och gärna kompletterande rening utöver oljeavskiljaren, fortsätter Camilla Johansson.

Om bilen tvättas på uppfarten rinner vattnet tillsammans med olja, tungmetaller och kemikalier ner i närmaste gatubrunn. Gatubrunnarna som mynnar ut i diken eller vattendrag är till för att leda bort regn, snö och is som smälter, och det vattnet renas därför inte i något reningsverk.

– Det smutsiga tvättvattnet är fullt med farliga ämnen som olje- och asfaltsrester, nickel, kadmium, krom, bly och andra tungmetaller och giftiga ämnen. Och det är något som varken djur eller människor ska simma runt i, säger Camilla Johansson.

För boende inom ett vattenskyddsområde är det ännu viktigare att ta sitt ansvar:

Vattenskyddsområdena är till för att skydda dricksvattnet från farliga ämnen och därför gäller särskilda regler där. I Linköping finns tre vattenskyddsområden för Motala ström, Stångån och Slaka grundvattentäkt.