Nyheter

Luleå tekniska universitet ansluter till Telia och Ericssons stora 5G-satsning för industrin

Luleå Tekniska Universitet (LTU) stärker nu samarbetet med Telia genom att ansluta sig till innovationsprogrammet NorthStar – Telia och Ericssons stora 5G-satsning på industrin. Programmet ger universitetet tillgång till ett helt nytt specialutvecklat 5G-nät för innovation, som är utrustat med den absolut senaste teknologin från Ericsson.

Målet med NorthStar-programmet är att accelerera användningen av 5G i industrin, med ett särskilt fokus på utvecklingen av smarta och mer hållbara transportlösningar. Luleå tekniska universitet ansluter nu sin befintliga 5G-testbädd mot innovationsnätet i NorthStar-programmet – och får därmed tillgång till helt nya tekniska förmågor i 5G-nätet som positionering, network slicing och edge computing.

– Det känns oerhört kul att få välkomna Luleå tekniska universitet till NorthStar-programmet. Ännu en stor och viktig milstolpe i vårt samarbete – som också är viktig för regionen. De massiva investeringar som nu görs på industrin och den gröna omställningen i Norr- och Västerbotten ställer stora krav på en robust och säker digital infrastruktur. Här spelar 5G en nyckelroll – som är utvecklat för industriell tillämpning och samhällskritiska tjänster, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telias företagsaffär.

Telia, Ericsson och Luleå tekniska universitet har under många år haft ett nära samarbete kring 5G. Redan 2019 invigdes den första gemensamma testmiljö för 5G på campus. Sedan dess har 5G testats i en rad olika sammanhang – från gruvindustrin till vården och nu senast inom energisektorn.

– Idag nyttjas testbädden av både små och stora bolag för att utforska framtida tjänster och applikationer. Den fyller även en viktig funktion för såväl forskning som samverkan på både nationell och internationell nivå, säger Karl Andersson, professor och dekan på Luleå tekniska universitet.

Elektrifieringen av Sverige är avgörande för den gröna omställningen av samhället och viktiga områden som transportsektorn. Ett av de projekt som kommer att nyttja de nya tekniska förmågor som universitetets 5G-testbädd nu får tillgång till via NorthStar-programmet är VISA/5G. Projektet, som sker i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Telia, Vattenfall, Ericsson, Hitachi Energy, Metrum och IETV, ska utforska och demonstrera hur 5G kan användas i smarta elnät för att optimera elförsörjningen och öka driftsäkerheten.

Om NorthStar

I dagsläget deltar en handfull utvalda företag och verksamheter i NorthStar-programmet, bland annat AstaZero, en fullskalig testmiljö för automatiserade transportsystem utanför Göteborg som drivs av forskningsinstitutet RISE. Rent tekniskt består innovationsnätet i NorthStar av ett nytt 5G core-nät, själva hjärnan i ett mobilnät, som är integrerat mot Telias befintliga, publika 5G-nät som nu snabbt rullas ut över landet och som redan täcker 75 % av befolkningen. Företag kan också bygga lokala nät på exempelvis testsajter eller forskningsanläggningar och koppla upp dessa mot innovationsnätet, oavsett var i Sverige de är verksamma.

Läs mer om NorthStar-programmet:

HÄR.