Nyheter

Fraktrekordvecka på Wasaline – Green Corridor fredagarna har ökat intresset för miljövänliga transporter

Wasaline lanserade en kampanj där rederiet kör med certifierad biogas en dag i veckan fr.o.m. 13 oktober vilket lett till en stor ökning på fraktbokningar för hela vecka 41. Veckan blev årets fraktrekordvecka och även nya kunder bokade frakt med Wasaline. Om vi jämför med motsvarande vecka i fjol ökade enheterna med 33%.

Alla fredagar fram till jul kommer att vara klimatneutrala, och intresset för klimatneutrala transporter ökar. Wasaline tar inte extra betalt av fraktkunderna på ”Green Corridor fredagarna”. Detta är en satsning för att undersöka intresset, och satsningen har visat sig ha stor genomslagskraft och visar att fraktägare och industrin har stort intresse för miljövänliga transporter.

– Aurora Botnia är världens miljövänligaste färja idag, men arbetet fortsätter kontinuerligt med att minska vårt klimatavtryck, nu ser vi tydligt att det finns ett stort intresse för klimatneutrala transporter. Vi strävar nu till att finna samarbetspartner inför 2024 så att detta kan fortsätta genom att dela på kostnader och utöka möjligheterna att vara klimatneutrala, säger Peter Ståhlberg, Verkställande Direktör, Wasaline.

Wasaline har redan minskat på CO2 utsläppen detta år med 22% i jämförelse med året innan. Användningen av biogas kommer att minska på CO2 utsläpp ytterligare då Aurora Botnia nu kör 4 turer på fredagarna med biogas, vilket innebär 18% av veckans resor.