Nyheter

Lurendrejeri, hot och dålig affär: Det oroar svenskarna vid bilförsäljning

Idag finns det många sätt att köpa och sälja begagnade bilar. Men det är inte alltid problemfritt. Varannan svensk litar mer på företag än privatpersoner när de köper en begagnad bil och två av fem är oroliga för att träffa oseriösa intressenter. Dessutom bekymras svenskarna av att bli lurade på pengar eller möta hotfulla köpare. Detta visar Kamux senaste undersökning.

Kamux, återförsäljaren av begagnade bilar, har frågat över 1000 svenska körkortsinnehavare om hur de resonerar vid köp och försäljning av begagnade bilar.

Undersökningen visar bland annat att en majoritet (56 procent) litar mer på företag än privatpersoner vid köp av begagnad bil och 47 procent uppger att det är mest troligt att jakten på bil sker via fysiska bilfirmor eller butiker – följt av bilfirmor på nätet (42 procent).

När det kommer till bilförsäljningen anser 41 procent att köp- och säljsidor på nätet är kanaler att föredra, följt av fysiska bilfirmor och butiker – vilket 39 procent av de tillfrågade svarat. Endast nio procent vill sälja via sociala medier.

Det finns en del faktorer som oroar den som ska sälja sin bil. Att behöva möta eller svara oseriösa intressenter bekymrar 41 respektive 35 procent – men även att sälja till någon som kommer hävda på fel efter köpet – vilket 39 procent uppger. Över var tredje ser även risker med att bli lurade på pengar av köparen. Risken att sälja till någon som uppträder hotfullt är också någonting som skrämmer en fjärdedel.

– Trots att bilköp via nätet ökat i popularitet, är det tydligt att konsumenter fortfarande föredrar att köpa bil av företag i fysiska butiker. Många upplever vissa risker med att göra affärer med främmande personer, vilket är förståeligt. Därför är det både smidigare, enklare och tryggare att gå via en mellanhand för att både köpa och sälja sin bil, säger Kerim Nielsen, VD Kamux Sverige.

Det oroar svenskarna mest när de ska sälja sin bil:

Att behöva träffa oseriösa intressenter 41%
Att sälja till någon som kommer hävda på fel efter köp 38%
Att sälja till någon som försöker lura mig på pengar 37%
Att jag på annat sätt blir lurad av köparen 32%
Att sälja till någon som uppträder hotfullt 43%

 

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov under perioden 23 februari till den 4 mars 2023. Sammanlagt har 1014 internetintervjuer genomförts med svenska män och kvinnor som är körkortsinnehavare.