Tag: sjöfart

Fond för utsläppsfri sjöfart ska uppnå sjöfartens nettonollmål

Den internationella redareföreningen International Chamber of Shipping (ICS) har…Så förverkligas regeringens klimatpolitik på transportområdet

Regeringens budgetproposition kommer att gå igenom, med en rad förslag för transportområdets…Ny statistik för sjöfarten: ”Hur står det till med sjöfarten och den marintekniska näringen?”

Under onsdagsmorgonen presenterade Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson ny statistik…1,6 miljoner till undersökningar av Osmundvraket

Stiftelsen Voice of the Ocean har beslutat bidra med 1 595 000 kronor till Jernkontorets och…Svensk Sjöfart positiva till riksdagsledamöternas förslag under allmänna motionstiden

Under den allmänna motionstiden, när riksdagspolitikerna får ge förslag på åtgärder i olika delar av samhället, lades cirka 40 förslag…Vätgas en möjlig nyckel för sjöfartens omställning – men styrmedel krävs

Sjöfarten måste minska sitt fossilberoende. En väg framåt kan vara vätgas eller andra vätgasbaserade sjöfartsbränslen. Rent tekniskt…Svensk Sjöfart: ”Regeringen måste agera för att stoppa höjda avgifter för sjöfarten!”

Sjöfartsverket har lagt fram förslag om höjda avgifter…Ny statistik från Trafikanalys: Fler passagerare per fartyg i utrikes färjetrafik under andra kvartalet 2023

Under andra kvartalet 2023 var det totala antalet passagerare i…Fortsatt stort rekryteringsbehov inom sjöfartsbranschen

Rekryteringsbehovet inom sjöfarten är fortsatt högt. Under kommande tre år behöver branschen…Återhämtningen av passagerartrafiken fortsätter

När Sjöfartsverket presenterar statistik för sjöfartens första halvår 2023 är det ca…IMO beslutar om globala klimatmål för sjöfarten

Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) antog idag  ett…Nytt forskningsprojekt: Sjöfart och hamnar viktiga för cirkulär ekonomi

Svensk sjöfart kan spela en betydligt större roll för att transportera produkter och material för materialåtervinning…Nya hybridrorofartyg beställda för Stena Line

Stena RoRo har på uppdrag av Stena Line designat och beställt två hybridlastbåtar från…Satsa på Sveriges Corehamnar – Störst klimatnytta enligt undersökning från IVL

Då runt 90 procent av världshandelns transporter sker med sjöfart blir de största…Ny rapport föreslår styrmedel för minskat undervattensbuller

Undervattensbuller i haven är ett växande miljöproblem. Ökad sjöfart…Nytt kollektivavtal klart för Sjöfartens Arbetsgivareförbund

Sjöfartens Arbetsgivareförbund, som ingår i Transportföretagen, har tecknat…Kraftig återhämtning

Under fjärde kvartalet 2022 var det totala antalet passagerare i…Havsbaserad vindkraft i norr hotar sjöfarten

De nya industrierna i Norrland kommer att kräva uppemot 70 TWh de närmaste 20 åren. Det är…Nu blir det billigare för sjöfarten

I dag beslutade riksdagen om budgeten för 2023. Det innebär att…Ny rapport visar på effekterna av inflaggning

I den nyligen publicerade rapporten ”Sjöfartsskattereform för…Återhämtning för internationell färjetrafik under tredje kvartalet

Under tredje kvartalet 2022 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar…Liquid Wind befäster Göteborg som europeiskt nav för elektrobränslerevolutionen

För att uppmärksamma den snabba utvecklingen inom elektrobränsleområdet samlar…Ny policy och handlingsplan för att möta framtidens utbildningsbehov inom sjöfarten

Enligt den senaste Tempen på sjöfartsbranschen som genomfördes bland…Är sjöfarten snabbspåret till omställningen av transportbranschen?

I mer än 5000 år var transporter till sjöss helt fossilfria. Och…Sjöfartsverkets branschråd 2022: Finansiering och gröna sjöfartskorridorer

I förra veckan ägde Sjöfartsverkets branschråd rum och fokus låg på finansering, European Maritime Single Window evironment (EMSWe), gröna…SCHWENK Sverige etablerar sig i Gävle hamn

SCHWENK Sverige AB har genom undertecknandet av…Forskare varnar i ny rapport: ”Minskat antal svenskflaggade fartyg ger negativa konsekvenser för Sverige

En ny rapport från det…Nytt samarbete för att hjälpa ett nyckelsegment inom global sjöfart

ABB och den tyska motortillverkaren…Svensk Sjöfart beklagar Sjöfartsverkets beslut att gå vidare med avgiftshöjningar

Sjöfartsverket har beslutat höja farledsavgifterna med 5,1% samt lotsavgifterna med 10% från och med 1 januari 2023. Svensk Sjöfart anser att beslutet är ytterst beklagligt och att beslutet gällande höjda avgifter dessutom kommer…Trafikanalys: Stark återhämtning för internationell färjetrafik under andra kvartalet

Under andra kvartalet 2022 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 6,8 miljoner, en ökning med 105 procent jämfört med samma kvartal 2021. Ökningstakten var betydligt högre för utrikestrafiken…Svensk Sjöfart i DN om ”Det nya Arktis”

DN skriver om den pågående kapplöpningen om ”Det nya Arktis”, som pågår i det tysta. Isavsmältningen…Sjöfartsverket använder artificiell intelligens inom sjö- och flygräddningen

Dygnet runt sitter Sjöfartsverkets operatörer och lyssnar på VHF-kanalen 16 (komradio) efter nödrop. Nu har de fått hjälp av AI – artificiell intelligens – som textar och visar vad som…Brister i sjöfarten på Östersjön och Nordsjön

Reseplanering, alkoholpolicy och förtöjning. Det är några av de utvecklingsområden…Utvecklar marint biodrivmedel utan svavel och koldioxid

Ett nytt biodrivmedel baserat på restprodukter från…Svensk Sjöfart: ”Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifterna är orimlig”

Att lotsa fartyg är en viktig uppgift där lotsningen ser till att…Nya isbrytare säkrar Norrlandsinvesteringar

Sjöfartsverket får beställa två nya isbrytare. Det står…Små förändringar i handelsflottan 2021

Det totala antalet fartyg i den svenskregistrerade handelsflottan på minst 100 brutto förändrades i relativt liten omfattning under 2021. Antalet handelsfartyg i det svenska skeppsregistret uppgick…Svensk Sjöfart får ny ordförande

Under Föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte den 28 april valdes…Svensk Sjöfart: Tre nya sjöfartsreformer efterfrågas

Sjöfarten står för cirka 90 procent av all import och export och under ett vanligt år reser cirka 30 miljoner passagerare med fartyg till och från Sverige. Sverige är helt beroende av sjöfarten…Svensk Sjöfart positiva till miljömålsberedningens förslag om mål för utrikes sjöfart

Miljömålsberedningen som inrättats av regeringen har…Svensk Sjöfart: ”Gränskontroll bör i första hand åläggas gränskontrollmyndigheter”

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man säkerställa att det görs ID-kontroller på samtliga passagerare vid resa med passagerarfartyg och har därför…Trafikanalys: ”Bättre fart i internationella färjetrafiken i slutet av 2021”

Under årets sista kvartal, oktober-december 2021, var det…Öppet brev till Mikael Damberg: ”Förstärkt korttidspermitteringsstöd till sjöfarten behövs återigen”

Sjöfarten, och speciellt färjesjöfarten, har…Ny medlem i Svensk Sjöfart

Hansa Destinations är det nystartade rederiet som ägs….Marcus Dahlsten, Transportföretagen: ”Sjöfartsverkets kraftigt höjda avgifter måste stoppas”

”Allt pekar på att mer gods kommer…Gävle Hamn bygger ny kaj

Gävle Hamn AB:s nuvarande Kemikaj är byggd på 30-talet och kajen har…Återstart

Under det tredje kvartalet, juli-september 2021, var det totala antalet passagerare i svenska hamnar…Först i världen med att erbjuda landström till fartyg

Som en av de första hamnarna i världen planerar Gävle Hamn att erbjuda landström till fartygen vid energiterminalen (kaj 27) med driftsättning sommaren 2022. Gävle Hamn…Så här vill riksdagspolitiker att sjöfarten förändras

I år har 76 motioner med ordet ”sjöfart” skrivits under den allmänna motionstiden då riksdagspolitiker får möjlighet att lämna in förslag om de frågor de anser är viktigast. Bland de…Svensk Sjöfart: ”Sjöfartsverkets förslag om höjda avgifter är orimligt!”

Sjöfartsverket föreslår höjda avgifter för handelssjöfarten och därmed ytterst för transportköparna, något som branschorganisationen Svensk Sjöfart motsätter sig, bland…Sjöfartssektorn samlas: Handlingsplan för inrikes och närsjöfart – med 62 konkreta förslag

Sjöfartssektorn har samlats för gå igenom, Handlingsplanen för inrikes och närsjöfart, med 62 konkreta förslag som banar vägen för att frakta dubbelt så mycket gods på våra vatten år 2040. Sjöfarten…EU:s energiskattedirektiv görs om – påverkar Sverige och sjöfarten

EU kommissionen har lämnat förslag till revidering av energiskattedirektivet. Förslaget utgör en del av EU:s klimatpaket ”Fit for 55” och syftar till att modernisera…Transportföretagen: ”Det behövs mer långsiktighet för transportsektorn i budgeten”

Under måndagen presenterade regeringen sin budgetproposition för 2022 där de föreslår satsningar med målet att påskynda omställningen i transportsektorn….Ny nationell sjöfartssamordnare

Från den 1 oktober tar Björn Garberg över rollen som nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket. Tjänsten är ett regeringsuppdrag…Full pott för Trafikverkets CEF-ansökningar

Samtliga fem Trafikverksprojekt som ansökt om EU-bidrag får sammanlagt cirka 240 miljoner kronor i medfinansiering….Dyrt när sjöfarten ska klimatomställa

Sjöfarten ska bli mer klimatvänlig, men gröna investeringar kostar. Många rederier tvekar på grund av stora ekonomiska risker och osäkerhet kring teknik och drivmedel. Det visar…Svensk Sjöfart föreslår att Transportstyrelsen utgör navet för sjöfartens krisorganisation

Branschorganisationen Svensk Sjöfart har publicerat en utvärdering av arbetet under coronapandemin hittills med syfte att lära inför framtiden. I utvärderingen, som…Statistik från Trafikanalys: Ännu ingen uppgång för färjeresandet

Under första kvartalet 2021 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 1,8 miljoner, vilket är mer en än en halvering, -58 procent, jämfört med samma kvartal 2020….Ny strategi för svensk sjöfartstillsyn från Transportstyrelsen

En ny strategi för svensk sjöfartstillsyn, bättre rapportering av olyckor och internationellt arbete för att höja medvetandet om sociala missförhållanden ombord. Det är…Europeiska redare efterfrågar rättvis och ambitiös plan för prissättning av koldioxid

Branschorganisationen Svensk Sjöfart har tillsammans med den grekiska redareföreningen och den ideella miljöorganisationen Transport and Environment skickat…Rundabordssamtal om EU ETS för sjöfart

Klimatfrågan är högt på agendan nationellt och internationellt och bland annat diskuteras frågan om ett handelssystem med utsläppsrätter för sjöfart, även…Ny rapport: 165 000 lastbilar kan ersättas med sjöfart

En sådan överflyttning från väg till sjö beräknas halvera koldioxidutsläppen för samma mängd gods, vilket är en stor klimatvinst. Det visar Sjöfartsverkets rapport…Öppet brev till Sjöfartsverket: ”Höj inte farleds- och lotsavgifterna!”

Den 18 februari tar Sjöfartsverkets styrelse beslut om man ska höja farleds- och lotsavgifterna eller ej, en avgift som tas ut av handelssjöfarten och som till…Isbrytarna går på högvarv

Den svenska isbrytarsäsongen är i full gång sedan en dryg månad tillbaka och samtliga av Sjöfartsverkets fem statsisbrytare är nu i drift. Detta till följd av…IVL Svenska Miljöinstitutet tar nu över driften av miljöindex för sjöfarten

Clean Shipping Index visar fartygens utsläpp till luft och vatten. Det ligger till grund för hamn- och farledsavgifter och är ett verktyg för transportörer att kunna välja hållbara sjöfartsalternativ. IVL Svenska Miljöinstitutet tar nu…Svensk sjöfart: ”Finansiera isbrytare med statliga medel”

Trafikverket arbetar för tillfället med en nationell infrastrukturplan för 2022-2033 samt 2022-2037 och har tagit fram ett förslag på hur den nationella planen kan komma att se ut. Bland annat föreslås…Ekobonusen förlängs

För att bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart fortsätter regeringen satsningen på ekobonusen för sjöfarten fram till 2022. Det innebär…Mer avfall ska transporteras sjövägen

I takt med ökade krav på materialåtervinning ökar också behovet av långväga transporter. Detta eftersom många anläggningar för materialåtervinning ligger i andra länder. Nu startar…Svensk Sjöfart ger tummen upp för Sjöfartsverkets förslag för den nationella infrastrukturplanen

Sjöfartsverket har lämnat in ett förslag till nationell plan för infrastruktur för perioden 2022-2033 samt 2022-2037. I förslaget lägger Sjöfartsverket ett stort fokus på åtgärdsförslag…Godstransporterna flyttas från väg till sjö

Trelleborgs Hamn ligger i framkant med gröna satsningar och öppnar nu för möjligheten till…Sverige största muddringsprojekt någonsin

Norconsult Fältgeoteknik har som underkonsulter till Infra Action fått förtroendet att genomföra geotekniska undersökningar för projekt Malmporten. För att möta en ökad efterfrågan på marknaden utförs arbetena med SPT-sondering, en mycket ovanlig metod i Sverige….Fältgeotekniska undersökningar säkrar nya hamnterminalen vid Arendal

För att skapa utrymme för framtida godsvolymer i Göteborgs ytterhamnar byggs nu en helt ny hamnterminal i Arendal. För att säkerställa de geotekniska förutsättningarna inför byggnationen har Norconsult Fältgeoteknik anlitats…Svensk Sjöfart: ”Svenska rederier blir inte hjälpta av regeringens omställningsstöd”

För att lindra konsekvenserna från covid-19 har regeringen föreslagit ett omställningsstöd; ett stöd som i sin föreslagna utformning inte kan ges till svenska rederier, något som bland annat riksdagsledamoten Boriana Åberg…Svensk Sjöfart välkomnar regeringens förslag att ändra reglerna för sjöfartsstöd

Regeringen föreslår en förändring i sjöfartsstödsförordningen, något som…Norconsult Fältgeoteknik förstärker och fördjupar Skandiahamnen i Göteborg

Projekt Skandiaporten syftar till att framtidssäkra den transoceana direktsjöfarten…Svensk Sjöfart: ”Det är helt centralt för passagerarrederiernas överlevnad med en tillfällig sjöfartsstödsförordning”

Mikael Larsson (C) och Helena Lindahl (C) har skrivit varsin skriftlig…Ytterligare styrmedel krävs för att nå miljömål för sjöfarten

För att nå de nationella och internationella miljömålen…